پادکست – ابزار هشتم کوچینگ

پادکست – ابزار هشتم کوچینگ
توسط جناب آریایی
از ابزار های دهگانه علم تغییر و کوچینگ

این مطلب را به دیگران معرفی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

به مشاوره نیاز دارید؟

کارشناسان ما
پاسخگوی شما هستند

ما با شما تماس میگیریم